2017-01-10

Ekoregler ...
och mer ekoregler …

I december låstes förhandlingar om ny ekoförordning och sen havererade hela processen.
Åsa Odelros ger här en bild av det ansträngda läget.

Arbetsgången har varit en lång process från det att ett nytt förordningsförslag lades fram 2014. Europaparlamentet presenterade ett drygt år senare ett gemensamt EU-förslag efter viss omarbetning. Därefter har Kommissionen, Minsterrådet och Europaparlamentet ägnat sig åt att förhandla fram en gemensam förordning men dessa trialogförhandlingar misslyckades den 9 december under det fjortonde mötet. Beslutsmötet som skulle ha ägt rum den 12-13 december blev istället inställt.

Varken ministerrådet eller parlamentet har kunnat acceptera de kompromisser som har föreslagits. Kritiska frågor är bland andra hur rester av bekämpningsmedel ska hanteras och växthusodling.

För de ekologiska fjäderfäproducenterna var det några detaljregler som kommit in sent i diskussionerna som vi i Sverige opponerat oss emot nämligen högst 12 000 höns per byggnad och för slaktkycklingar kvarstod skrivningen om högst 1 600 kvadratmeter byggnadsyta.

Vad kommer att hända nu med den nya EU-förordningen?
Martin Häusling rapportör från EU-parliamentet öppnar för att det fortsatta arbetet ska förbättra den nuvarande lagstiftningen, tillsammans med sektorn, och anpassa den till Lissabonfördraget.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.