2017-01-10

Nyheter om nationella ekoregler

De nationella riktlinjerna för ekologisk produktion är klara och de står nu under ny förvaltning av LRF, Krav och Ekologiska Lantbrukarna.
Åsa Odelros beskriver även detta.

För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa gav Jordbruksverket LRF i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.
Arbetet har drivits i projektform och sammanfattar vad lagen säger och hur det tolkas i Sverige. I vissa fall har arbetsgrupper arbetat igenom en del av regelverket för att enas om vad tolkningen i Sverige innebär. I andra fall har det varit enkelt och snabbt att tolka vad det betyder.
I och med årsskiftet är i stort sett allting på plats och så länge inte reglerna ändras på EU-nivå kommer inga större ändringar att bli aktuella. Förvaltningen av att upprätthålla Nationella Riktlinjer kommer att tas över av LRF, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.  

De nationella riktlinjerna finns på nätet:
http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och- mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.