2017-01-18

”Viktigt att certifiera våra svenska mervärden”

– Det är viktigt att vi certifierar våra svenska mervärden så att handeln och konsumenterna får en garanti på att hela produktionskedjan håller hög kvalitet.
Det menar Joacim Närkeby, ägare till Närkesbergs Hönseri, som i sin unghönsuppfödning föder upp kycklingar till värphönor för äggproduktion.

Joacim Närkebys första reaktion på Svenska Äggs införande av en certifiering var en något matt känsla över att processen skulle innebära mer pappersarbete samt fler kontrollfunktioner och måsten. Men han ändrade sig snabbt. Idag förespråkar han framtagandet av den gemensamma standard som samlar hela branschen.

Vi har en unik position
De flesta aktörer inom svensk äggproduktion uppfyller redan idag många av certifieringens kriterier och Joacim betonar att svensk äggnäring måste bli betydligt bättre på att kommunicera att vi är duktiga  här i Sverige och att vårt långsiktiga arbete för god djurhållning, förebyggande smittskydd och en hållbar produktion ger oss en helt unik position som vi också måste kunna ta betalt för.
 
– Vi har under lång tid tagit den svåra, långa och dyra vägen här i Sverige. Vi är fria från antibiotika, håller stenhårt på hygien och använder riktigt bra foder. Det är ingen slump att vi är världsledande kvalitetsmässigt, men det är heller inget som kom-mer att fortsätta av sig själv. Vi kan inte stå still, vi måste hela tiden utvecklas, säger Joacim och fortsätter:
– Det finns också en styrka i att det inte bara är äggproducenter som certifieras, utan att alla som ingår i produktionskedjan och exempelvis jobbar med avel, foder och uppfödning, som till exempel jag gör, också ingår i certifieringen. Att vi säkerställer att hela kedjan jobbar på samma sätt och att vi får det svart på vitt och visar att vi tar arbetet på allvar. Det kan förhoppningsvis också leda till ökad lönsamhet, säger Joacim.

Världens bästa äggproduktion
Joacim berättar om hur han uppfattar att omvärldens bild av svensk äggproduktion har förändrats under senare år. Om hur tyskar och holländare tidigare har ansett att vi i Sverige var omständliga, ”lullade” för mycket med våra djur och att våra produktionskostnader var onödigt höga. Att kortsiktigt lösa problem med antibiotika eller med avnäbbning är ju trots allt en betydligt billigare form av djurhållning. Numera rör sig dock många länder i vår riktning. Närkesbergs Hönseri har tagit emot så många utländska studiebesöksdelegationer, att Joacim nu tvingats säga ifrån.  

– Många internationella kollegor är imponerade av vårt svenska sätt att sköta om våra djur och många ligger långt efter. Hygienen är sämre, sjukdomar är vanliga och man använder omfattande vaccinationsprogram vilket leder till en ond cirkel. Det kommer att dröja innan omvärlden minskar på antibiotikan och de allra flesta blir troligtvis aldrig fria från salmonella. Men konkurrenterna närmar sig troligen vår svenska modell och vi behöver metoder för att visa hur och varför vår äggproduktion är bäst i världen. Här är certifieringen ett mycket viktigt verktyg som vi alla bör göra det bästa av, säger unghönsuppfödare Joacim Närkeby.

Svenska Ägg

Publicerat med foton i tidningen Fjäderfä nr 1-2017
Detta är en av flera artiklar
om certifieringen av vårt svenska ägg.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.