2017-01-19

Tillbaka- och framåtblick av Jenny Andersson på Svensk Fågels branschmöte

”Ljus framtid – tillsammans”

Framtiden för oss i kycklingbranschen är ljus. Men vi har mycket att göra och vi behöver alla hjälpas åt.
Så kan ordförande Jenny Anderssons anförande vid Svensk Fågels branschmöte sammafattas.
Jenny sa även att hennes första tid som ordförande har varit minst sagt intensiv. Och rolig.
Vi återger här mycket kortfattat vad Jenny sa inför ett välbesökt möte i november 2016.

Jenny Andersson inledde med att berätta om när hon i höstas tillsammans med Anders Lars-son, Värlingegården, träffade en fransk journalist, ”som ville besöka landet som är bäst på djurskydd”.
– Vi fick förklara många saker och en del av detta var att konventionell svensk kyckling är något speciellt. Vi berättade om hur vi föder upp vår svenska kyckling. Antibiotikafriheten, vilken som bekant hör till vår modell, var en annan sak som vi diskuterade.

– Journalisten frågade också om vi fick stöd och bidrag för att jobba på detta sätt inom  svensk matfågeluppfödning, vilket vi som ni vet inte får. Vi berättade även om Svensk Fågels kvalitetsmärke.

Stora skillnader
Sammanfattningsvis från detta möte, konstaterade Jenny att det är stora skillnader mellan svenskt och franskt sätt att föda upp kycklingar.
– Visst är vår modell något dyrare men den innehåller så många fördelar på flera områden, så vi hoppas alla i branschen att konsumenterna, såväl när de äter hemma som på restauranger av olika slag, är villiga att betala för vår kyckling.

Ständiga förbättringar
– Att vi kan ta betalt för den höga svenska kvaliteten är viktigt inte minst ur synvinkeln att vi måste kunna fortsätta att utveckla och investera i vår  näring. Och det är inte bara konsumenternas inställning som det hänger på utan det krävs att även till exempel politikerna och handeln står bakom oss. Vår strävan är att ständigt förbättra vår produktion och ytterligare förädla våra mervärden för vår svenska kyckling och kalkon.
Jennys tal genomsyrades av en fast tro på framtiden och skälen till den goda framtidstron är många. Ett är att kycklingen verkligen är bra med ”på tåget” inför framtiden när det talas om det kommande ”proteinskiftet”.

Intensivt
Mötet med den franske journalisten är ett av väldigt många möten och händelser som Jenny Andersson har varit med om sedan hon valdes till Svensk Fågels ordförande för snart ett år sedan (vid stämman i mars 2016) och hon sammanfattade de hittillsvarande upplevelserna av uppdraget med att ”det har varit väldigt roliga och mycket händelserika månader”.

Alltid stora utmaningar
Men inget är enbart en dans på rosor. För framgång, så krävs det alltid ett hårt dagligt arbete och Jenny tog upp en del av de utmaningar som branschen står inför.
– Vi är en bransch i tillväxt och det ställer oss inför ständigt nya krav. Framgångarna gör också att fokus ofta landar på oss. Detta är mestadels positivt men ibland uppstår problem och även kriser som vi tillsammans i branschen hanterar på bästa sätt.

En av de väl inarbetade rutinerna för att upptäcka och förebygga problem är branschens olika kontrollprogram, menade Jenny.
– Vi ser återkommande att våra kontrollprogram är fantastiska för att fånga upp sådant som behöver förbättras och när problem uppstår, så måste de lösas snabbt och gemensamt i hela branschen, sa Jenny och sammanfattade så här:
– Vi har en ljus tid framför oss. Men vi har mycket att göra och vi behöver alla hjälpas åt.

Sven Secher
Publicerat med bilder från branschmötet i Fjäderfä nr 1-2017.

Fotnot:
Jenny Andersson – en lantbruksprofil

Nämnas kan att Jenny Andersson nyligen placerades på 43:e plats i tidningen Land Lantbruks lista på lantbruksprofiler som gjort stort avtryck inom de gröna näringarna.
Fjäderfä anser att Jenny borde placerats högre upp på listan men Jenny och hela den svenska matfågelbranschen ska givetvis ändå tillönskas ett grattis!
SS


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.