2017-01-14

”Lärorik resa till Cobb-Vantress”

– Det känns viktigt att resa runt i världen och studera kycklingproduktionen utanför Sverige.
Det säger Torbjörn Persson, vd på Cobb Sweden efter ett besök i Arkansas, USA.

Att skillnaderna mellan kycklinguppfödningen i USA och Sverige är stora är knappast en nyhet för denna tidnings läsare. Men vad är det då som är olika?
– De olikheter som jag framför allt tänker på är klimatet, stallbyggnaderna och storleken på slaktkycklingarna. Det har skett en snabb förändring i USA mot att man föder upp en större kyckling, vilket ger en bättre effektivitet när köttet skall urbenas och eftersom marknaden är så stor, så kan specialisering av uppfödningsvikter och slakterier bli riktigt effektivt. Ett kluster har fokus på storhushållsmarknaden och de gör cirka 10-15 produkter samtidigt som ett annat kluster kan sikta in sig på dagligvaruhandeln och slakta kycklingar vid andra vikter.

– Detta är svårare att göra på ett effektivt sätt i Sverige där allt skall produceras i en och samma fabrik.

Lärorikt
Torbjörn menar att en resa som denna är myket lärorik.
– Genom att få tillfälle att studera till exempel förädlingen av den slaktade kycklingen närmre får man många ideer om hur man kan utveckla produktionen på hemmaplan.

Från genetik till marknad
Torbjörn berättar att man spenderade tre studiedagar runt Cobbs huvudkontor i Arkansas med besök även på företagets gårdar och foderfabriker.
– Det gavs också tid till att träffa personer med lång erfarenhet av genetik- och produktutveckling hos Cobb-Vantress med stort fokus på Cobb 500 som är den hybrid vi distribuerar på den Skandinaviska marknaden.

– Biosäkerhet, djurvälfärd, antibiotikaresistens och leveranssäkerhet var andra ämnen som också var uppe till diskussion. Cobb-Vantress har på senare år utökat sina pedigree gårdar både i Holland, Kina och USA och nu senast har det köpts in mark på Nya Zeeland och det kommer under året att investeras i stallar och kläckeri, för att ytterligare sprida sin verksamhet och säkra upp leveranser av GP-djur till Asien.

Under studieresan besökte man även Tyson Foods kycklinganläggningar med uppfödningsgårdar, kläckerier och slakterier samt även bolagets forskningscenter. Och man hann även med att träffa folk från distribtions- och butiksledet.

– Vi fick tillfälle att prata med produktutvecklare på Tyson Foods där vi diskuterade det senaste inom mattrender och förpackningsutveckling i USA.
Svenska medresenärer tillsammans med Torbjörn Persson till Cobb-Vantress var Anita Pettersson, producentrådgivare på Guldfågeln och Jan Petters-son vd på Blenta-gruppen, se bild i papperstidningen Fjäderfä nr 1-2017.
Resan gjordes i samband med att Cobb Sweden under 2016 fyllde 30 år i Sverige (ett jubileum som Fjäderfä tidigare har berättat om).

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 1-2017.

I papperstidningen visas en bild med följande resenärer:

På plats i Arkansas, USA, ses här från vänster: Torbjorn Persson, Cobb Sweden, Anita Pettersson, Guldfågeln, Mark Cooper, Cobb-Vantress, Harri Rosenberg, Atria, Roy Mutimer, Cobb-Vantress, Jan Pettersson, Blentagroup, Dr Igal Pevsner och Tom Procter, Cobb Europe.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.