2017-01-20

Försök i Skåne för effektivare förprövning för fjäderfän

Länsstyrelsen i Skåne vill effektivisera förprövningen och myndighetens tre byggnadskonsulenter berättar här om sina planer.

Länsstyrelsen i Skåne har noterat att de förprövningar för fjäderfän som kommer in till oss tar längre tid att handlägga än många andra ärenden. Fjäderfäärendena kräver ofta många kompletterande uppgifter och tar lång tid i anspråk hos de inhyrda konsulterna för att reda ut vad som gäller.

Vi har funderat över vad som skulle kunna göras för att förbättra denna situation och vi har ett par förslag som vi tänker testa under första halvåret 2017. Faller det väl ut kan det bli så att vi fortsätter och att vi dessutom kanske tillämpar det på andra djurslag. Antalet förprövade fjäderfästallar är i Skåne inte så stort, från 6-17 ärenden årligen under de senaste 7 åren. Vi tror därför att det kan vara lämpligt att testa detta nya arbetssätt just på den lantbruksgren (fjäderfä) som hela tiden står inför nya utmaningar, men som också är välinformerad och kompetent med de rikslikare och andra kontakter och kompetenser som finns inom näringen.

Detta vill vi göra ...
Den stora ändringen som vi tänker oss, är att den som ska förpröva hör av sig till oss och bokar in ett möte innan det är dags att lämna in förprövningen. På mötet tittar vi på de ritningar som finns framtagna och diskuterar vad som ska göras och vilken information vi kommer att behöva. Därefter sänder man in sin ansökan, antingen digitalt eller per post. Numera behöver man inte sända in två exemplar av ritningarna längre till Länsstyrelsen i Skåne eftersom vi digitaliserar allt och inte längre sänder tillbaka ett exemplar av ritningarna med beslutet.  
Vem ska vara med på mötet? Den sökande/företagaren som planerar att bygga, samt involverad huvudansvarig konsult.

Guide på nätet
Inför mötet vill vi att ni hämtar ut informationen som vi i mitten av januari kommer att lägga ut på vår hemsida (www.lansstyrelsen.se/skane) och använder det som guide. I denna information kommer det att framgå vad vi vill ha in och vilken information vi behöver ha. Generellt är det så att vi i dagsläget får in väldigt mycket information om exempelvis hur larmen fungerar eller hur fläktarna är uppbyggda som kan sammanfattas rejält i de flesta fall. En hel del av informationen är dessutom inte på svenska, vilket försvårar handläggningen.

Vinsterna:
• Kortare handläggningstid på Länsstyrelsen
• Mindre arbete för konsulten
• Mindre arbete för företagaren
• Färre papper att bläddra bland samt arkivera
• Bättre handlingar som är enklare att kontrollera vid besiktningen.

Kort sagt, om detta fungerar bra står vi alla som vinnare och det är sedan enklare även vid andra kontakter både inom och utanför branschen att förstå vad som är sagt vid förprövningen.

Hälsningar från skånes byggnadskonsulenter
Mie Meiner, Maria Kjellström och Louise Juhlin

Publicerat i tidningen Fjäderfä nummer 1-2017.


Läs mer i ämnet:

Ska vi våga hoppas på förenklingar som slår igenom i praktiken?

Maximalt 180 dagar till miljötillstånd i bland annat Hallands län  

Tydlig genomgång av förprövningen

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.