2017-01-25

Affärssystemet som tar dig från pärmbärare till analytiker

Vad är digital bonde? Jo, ett affärs- och redovisningssystem för ”ekonomi online” som LRF Konsult i sambete med lantbrukets branscher säljer till lantbrukskunder som vill ”förenkla sin ekonomistyrning”. Jimmy Larsson berättade om detta vid Svensk Fågels branschmöte i november.

– Hur ser det ut för dig i dag? Gör du uppföljning i excell parallellt med din redovisning? Fakturerar du löpande? Sprättar du kuvert och lyfter samma pap-per flera gånger? Hur gör du efterkalkylerna och hinner du med att analysera för att ta nya beslut löpande eller månadsvis? Bär du pärmar fram och tillbaka?

Jimmy Larsson ställde många frågor och här fanns möjligheter att rannsaka sig själv kring hur kontoret hemma på gården fungerar.
– Tanken är bland annat att man ska slippa uppge ett antal grunduppgifter flera gånger. Att man ska kunna undvika tidsödande dubbeljobb för att istället mer ägna sig åt realtidsuppföljningar. I detta ligger att man ska kunna ordna med mer automatik kring fakturor och bokföring för att sedan effektivt kunna diskutera redovisningar och arbeta med analyser.

– Systemet möjliggör också för lantbruksföretaget att dela upp redovisningarna för respektive produktionsslag och på ett enklare sätt få snabbare svar, säger Jimmy Larsson.

LRF Konsult har steg för steg arbetat med detta affärssystem sedan 2013 men ännu har man inte nått in i fjäderfäbranschen. Kanske kan det bli ändring på detta nu, sedan Jimmy Larsson berättade om detta vid Svensk Fågels branschmöte i november 2016.

– Vi har haft vissa kontakter med fjäderfäbranschen och vi har exempel på hur man kan jobba på en värphönsgård eller hos en kycklingbonde.

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 1-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.