2017-01-17

Rörigt och oroligt – men polsk produktion ångar på

Vi publicerar löpande artiklar från Europas mäktiga fjäderfäland – Polen. Hittills har vi hållit oss strikt till fjäderfänäringen i våra besök på kläckeri, slakteri och äggpackeri samt hos kycklinguppfödare och äggproducenter. Denna spalt fyller kortfattat på med siffror och nämner det politiskt instabila läget i landet.

Likheterna mellan Polen och Sverige är flera, och tillsammans hade vi ”svensk-polska unionen” under slutet av 1500-talet. (Annars är Sveriges framfart som krigarnation runt Östersjön inklusive i Polen, knappast något att vara stolt över). Men olikheterna mellan dessa två grannländer är också många. Polen är till exempel på många sätt i dag större än Sverige.

Tänk om 300 miljoner kycklingar i SE ...
Det gäller inte minst slaktkycklingbranschen: över en miljard slaktade kycklingar i Polen (minst 1,1 miljard per år) och mer än 100 fjäderfäslakterier och en ökningstakt av kycklinguppfödningen årligen lika stor som hela den svenska kycklingproduktionen.

Äggsidan: 43 miljoner värphöns, enligt officiell statistik. Enligt många branschmänniskor i Polen är den riktiga siffran snarare 50 miljoner höns.
Antal invånare i Polen är knappa 40 miljoner. Det betyder att Sverige, för att vara ett lika starkt fjäderfäland, med sina tio miljoner människor skulle föda upp 275 miljoner kycklingar (≈ tredubbling), nära sju miljoner kalkoner, fem miljoner ankor, två miljoner gäss samt hålla 12,5 miljoner värphöns i skaläggsproduktion.

Polen är alltså med svenska mått mycket fjäderfätätt och jordbruket är betydligt större och väsentligare i Polen än det är i vårt land. I Polen sysselsätts cirka 13 procent inom jordbruket. Motsvarande medeltal inom EU är dryga 5 procent och enligt Jordbruksverket så står ”Jordbruk med binäringar” för 1,2 procent av sysselsättningen i Sverige.

Om Sverige skulle ha lika många lantbrukare som i Polen (i förhållande till folkmängden) så skulle vi ha 375 000 jordbrukare. Vi har enligt Jord- bruksverket 172 700 jordbrukare.

Många polska lantbruk är dock små, även om oerhört mycket i rationaliseringsväg har hänt sedan Polen kom med i EU (2004). De fjäderfäföretag som vi besöker i reportage i Fjäderfä, hör inte till dessa små, utan företrädesvis till de större och mer rationella. Och utvecklingen går hela tiden framåt.

Vi berättade något om slakteristrukturen på matfågelsidan i Fjäderfä nummer 5 och 6 (2016) och nämnas kan att Plukon Food Group därefter har köpt det  polska Wyrebski Family (polskt slakteriföretag). Plukon, som slaktar sju miljoner kycklingar i veckan i Nederländerna, Tyskland och Belgien, säger i ett uttalande att de nu vill ta sig in i sitt fjärde verksamhetsland – Polen – eftersom utvecklingen och tillväxten är god i Polen. (Plukon omsatte 2015 ungefär 13 miljarder SEK).

Hög fortsatt tillväxt i Polen
Politiskt är det oroligt i Polen och i skrivande stund sittstrejar oppositionen i parlamentet, tydligen ”polsk riksdag”. Detta i protest mot den konservativa regeringens sätt att driva regeringsarbetet. Motsättningarna gäller allt från abort till beskrivningen av Polens historia samt positionering inom EU.
Kraften i fjäderfäbranschens tillväxt tycks inte nämnvärt hämmas av den politiska oredan.

Tvärtom växer fjäderfäproduktionen. Enligt EU-kommissionens siffror så ökade Polen sin kycklingslakt med 14 procent från sept 2015 till sept 2016. Ökningstakten var enligt samma källa i Sverige 5,0 procent, vilket uppges vara strax under den totala ökningen (medeltalet) inom EU som var 5,6 procent.

Mer fakta:
Fler siffror och fakta om polsk fjäderfäproduktion finns i tidigare artiklar, publicerade från och med Fjäderfä nummer 5-2016. En artikel publiceras i denna tidning (ett äggproducerande företag) och vi fortsätter vår artikelserie i senare nummer av Fjäderfä.

Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 1-2107.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.