2017-02-16

ICA välkomnar Svenska Äggs certifiering

ICA driver ett medvetet hållbarhetsarbete och har ett starkt engagemang för svensk basproduktion. Stort fokus ligger på att erbjuda kunderna svenska råvaror och att värna våra svenska mervärden. När Svenska Äggs certifiering lanseras, är det  certifierade ägg som gäller för ICA:s centrala inköpsorganisation.
Det säger Viktor Tornberg, kategorichef på Ica, i denna intervju.

Med ”svenska mervärden”, menar ICA bland annat att djurhållningen är en av världens bästa, att djuren får så lite antibiotika som möjligt och att varorna är helt fria från salmonella. Mervärden som också skyddas och garanteras genom Svenska Äggs certifiering.

Bra och förväntat beslut
Viktor Tornberg, kategoriområdeschef Mejeri ICA menar att Svenska Äggs beslut att certifiera svenska ägg är helt rätt och ligger i linje med vad som faktiskt förväntas av en bransch- och producentorganisation, 2017.
– ICA är ett stort varumärke med starka värderingar och ett tydligt ansvar gentemot våra kunder.  Vi förväntar oss att våra leverantörer lever upp till de krav vi har, framförallt gällande livsmedelssäkerhet. Det är också viktigt att de kan visa på vilket sätt de arbetar. Här behövs verkligen en standard som enkel att kommunicera. Svenska Äggs certifiering blir ett välkommet verktyg, säger Viktor Tornberg.

Tydlighet genom hela kedjan
Han berättar att ICA ser en stor efterfrågan på svenska produkter. Konsumenterna förutsätter att alla livsmedel ska kunna kontrolleras och följas upp, genom alla led. Ett certifierat ägg kan spåras hela vägen från ägget i butik till packeri, producent, uppfödare, kläckeri och slutligen avel. Varje led måste säkerställa att föregående led är certifierat, vilket ger kvalitetssäkring i hela kedjan, något som idag är en självklarhet för ICA.
– Tydlighet och transparens genom hela produktionskedjan är kvalitetskrav som vi ställer och något våra konsumenter förväntar sig. Svenska Äggs certifiering är bra eftersom den omfattar både foder och produktion. Att certifikaten för livsmedelssäkerhet och miljöledningssystem följer internationell standard gör den extra trovärdig, menar Viktor Tornberg.

Väljer certifierade ägg, med säkerhet
ICA månar om kvalitetssäkring och prioriterar som sagt svenska råvaror. Salmonellafriheten, korta transporter och det goda djurskyddet är några av anledningarna till detta. Dessutom jobbar ICA aktivt för att stötta svenska bönder och vill bidra till en livskraftig svensk landsbygd.
– Svenska Äggs certifiering passar väl in på allt detta. Den är efterlängtad, nödvändig och ICA kommer att välja certifierade svenska ägg, säger Viktor Tornberg.

Svenska Ägg
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2017.


Detta är en av flera artiklar om certifieringen av vårt svenska ägg som löpande under 2016-2017 publiceras i tidningen Fjäderfä.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.