2017-02-22

Fågelinfluensans konsekvenser kostar

Att fågelinfluensan finns på många håll i världen framgick i förra Fjäderfä. Liksom att kostnaderna för utbrott i kommersiella fjäderfäflockar kan bli omfattande.
Att smittan kan ta sig in i mycket välskötta anläggningar, även svenska fjäderfästallar, visar exemplet Aniagra Produktions AB, se Fjäderfä nr 10-2016 och 2-2017.
Hotbilden svävar ständigt över fjäderfähållare och problemen blir ibland mycket stora. De påträffade svanarna vid pressläggning av Fjäderfä nr 2-2016 visar att faran inte är över.

I en artikel i Fjäderfä nummer 1-2017, berättade vi att man i USA under 2015 tvingades att avliva 50 miljoner fjäderfän som en följd av fågelinfluensa, AI.

Faran inte över
Som framgår av nästan dagliga rapporter om påträffad AI på vilda fåglar kvarstår faran för smittöver-föring till svenska höns- och kycklingflockar.
Detta meddelade SVA vid pressläggning av denna tidning angående döda svanar (bild nedan). ”De döda svanar som hittades i förra veckan i centrala Stockholm hade fågelinfluensa. Det är samma typ av fågelinfluensa, H5N8, som tidigare påvisats på ett 20-tal vilda fåglar, i några hobbybesättningar och en värphönsbesättning i Skåne. De nya fallen av fågelinfluensa understryker att detta är en allvarlig sjukdom för fåglar”.

Heta förhandlingar om 12-veckors regeln
Inom EU finns det en regel som innebär att man får hålla frigående utehöns (kod 1) inomhus i tolv veckor och ändå sälja produkterna som kod 1. Men efter tolv veckor får man inte saluföra detta mervärde längre. Detta skulle innebära att lantbrukare med utehöns skulle få mindre betalt, alternativt inte får sina produkter sålda. I handeln skulle utbudet av produkter från frigående fåglar utomhus också bli svårt att tillgodose. Nämnas kan att kravet på utgång vintertid inte gäller ekologisk produktion.

Inte värst i Sverige
Sverige har en förhållandevis liten produktion av ägg från frigående höns med utegång, äggkod 1. Mer finns på sina håll längre ned i Europa, inte minst i  Tyskland och Nederländerna och det var också dessa länder som var bland de länder som först närmade sig slutet på nämnda 12-veckors period. Utifrån upptäckt av fågelinfluensa och från myndigheten lagda restriktioner så gick (resp går) 12-veckors perioden ut enligt följande: Tyskland (vissa delar): 31/1, Nederländerna: 1/2, Ungern och Danmark: 7/2, Frankrike: 8/2, Sverige: 13/2, England: 28/2 och Irland: 17/3.

Sverige har alltså inte stått först i kön och inte heller stått inför de största problemen med det låga antal utehöns (exkl eko) som finns i landet. Men oproblematiskt är det definitivt inte, och Svenska Ägg jobbar med frågan. Läs kommentar om detta på Svenska Äggs sida, sidan 6 i Fjäderfä nummer 2-2017.

Håll hönsen inomhus
Det säkraste sättet att minska risken för smitta i din fjäderfäflock är att hålla djuren inomhus. Så här formulerade Maria Donis, vd på Svensk Fågel, detta nyligen i en debattartikel: ”Alla kommersiella fjäderfäbesättningar inklusive utevistelsekycklingar och ekologisk kyckling ska också hållas inomhus. Det är viktigt att detta respekteras och följs så att inte fågelinfluensa sprids i landet.”

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.