2017-02-22

”Lämna oss utan mat?”

– Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att Sveriges invånare inte ska stå utan livsmedel i ett läge där vår livsmedelsimport från omvärlden skurits av, eller då de inrikes transporterna drabbas av svåra störningar?

Det frågade Magnus Oscarsson, kd, nyligen i en interpellation till inrikesminister Anders Ygeman:
Vid Folk och Försvars konferens i Sälen redogjorde inrikesministern för regeringens samlade strategi för att rusta upp den civila beredskapen. Ett av budskapen var att ett modernt försvar inte ska bygga på strukturerna från förr, vilket ministern exemplifierade med bland annat livsmedelslager.
– Efter sitt anförande sa inrikesministern till massmedia: ”Självförsörjningsgraden är kanske inte det absolut viktigaste, vi kommer sannolikt att kunna utbyta varor med länder i vår närhet.”
Detta svar reser naturligtvis frågetecken. Är livsmedelslager en sådan struktur som inte ska finnas i den framtida krisberedskapen? Anser regeringen inte att Sverige bör planera för en kris där vi inte kan ha ett omfattande varuutbyte med omvärlden?
– Av erfarenhet vet vi att krigssituationer ofta innebär just svårigheter att importera livsmedel. Tyvärr ökar risken för krig, men också andra kriser. Sverige behöver en beredskap så att vår befolkning kan få mat i ett sådant läge. Även de inrikes transporterna kan utsättas för allvarliga störningar i krig eller kris, vilket försvårar distributionen av bland annat livsmedel. Detta talar för att livsmedel behöver finnas distribuerat på olika platser innan kriget bryter ut.

Källa: Pressmeddelande 19/1 2017,
Magnus Oscarsson, kd

Publicerat i tidningen Fjäderfä nr 2-2017.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.