2017-03-01

Hänger du med i lönsamhetsracet?

Den här sidan syftar inte till att besvara frågan om vad som är rätt betalning för ett ägg.
Det vi beskriver är prisutvecklingen under fem år för ett specifikt ägg och ett foderprogram för denna produktion.
I detta exempel så har äggpriset sjunkit mer än foderpriset. Om utvecklingen ändock ger utrymme för rimlig lönsamhet är upp till varje företagare att avgöra.

Att i sina kalkyler utgå från att priserna över tid ska öka för en vara inom lantbrukets primärproduktion ter sig riskabelt. Snarare visar historiken att betalningen har svårt att följa indexutvecklingen.

Om det är så, att baskostnaderna ökar mer än betalningen för produkten, återstår effektivisering och förbättrad produktion för åtminstone bibehållen lönsamhetsnivå. De moderna hybridernas förmåga att lägga många ägg under lång tid, är en positiv faktor i sammanhanget. Men det finns givetvis fler påverkande faktorer, både positiva (=lönsamhetförbättrande) och negativa (=försämrande) faktorer, vilka vi inte behandlar i detta korta textstycke.

De grafer som vi visar i papperstidningen, Fjäderfä nr 2-2017, är baserade på underlag från en äggproducent som för noggranna noteringar i sin verksamhet. Sidan med diagrammen kan laddas ner nedan.

Kurvorna i bild 1, beskriver det aktuella äggpriset vecka två under åren 2013-2017. Priset gäller ägg från frigående höns och storlek medium (M).

Foderpriset, i bild 2, gäller foder till dessa frigående höns vecka två 2013-2017.
De respektive kurvorna beskriver således utvecklingen under samma femåriga tisperiod.

Kurvorna avser alltså inte att beskriva lönsamheten i hela branschen med alla äggsortiment och alla foderprogram. Om de båda kurvorna ger en bild av lönsamhetsutvecklingen är upp till dig som äggproducent att avgöra, liksom om lönsamheten i just din verksamhet är tillfredsställande. Kanske din egen effektivitet och goda management har större betydelse än kurvorna nedan?

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 2-2017.

Klicka här och ladda ned artikeln med diagrammen:


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.