2017-03-14

Intensiva diskussioner mellan leverantör och djurhållande producent
”Utvecklande möten”

I den förhållandevis lilla fjäderfänäringen är närhet mellan leverantör och kund inte ovanligt liksom ett gott partnerskapet mellan branschens olika led.
Men samtidigt handlar det om affärsrelationer där krav, bemötande och förhandlingar hör till vardagen och diskussionerna kan understundom vara mycket tuffa.
Här diskuterar vi foderkvalitet och utfodringskostnad med en av branschens foderköpare, Joacim Närkeby.

– Jag har, liksom många andra i äggbranschen, lite egna filosofier med mina uppfattningar när det gäller djurhållningen och hur man lyckas på bästa sätt med produktionen. Det gäller till exempel fodret där jag har en del egna krav på fodrets innehåll och jag är inte heller låst vid en leverantör.
Det säger Joacim Närkeby, unghönsuppfödare på Närkesbergs Hönseri.

Vilka är då dina krav på fodret till dina stall med kycklingar och unghöns?
– Utan att ”avslöja” mina hemligheter så kan jag säga att jag kräver maxnivåer för rågvete och korn medan jag ställer minimikrav på havreandelen. Jag kan också ha synpunkter på vitaminerna. Diskussionerna med foderföretagen kan bli intensiva men det är utvecklande, tycker jag.

Avsteg från ”normalfodret” brukar bli dyrare. Bortser du från kostnaden i din verksamhet?
– Nej. Foderpriset har betydelse för den totala uppfödningskostnaden. Men fokus på ”billigt” riskerar att gå ut över det man uppnår när det gäller produktionsresultat och totalekonomi. Det jag menar är att kycklingen och hönan måste få så nära optimum som möjligt, när det gäller näringsförsörjningen. Vi har i dag väl fungerande hybrider på marknaden som alla värper många ägg och hönsen måste då få bästa möjliga foder.

Men sett till att djuruppfödning och äggproduktion är en ekonomiskt pressad verksamhet; har inte foderpriset någon betydelse?
– Jo, självklart är kostnaden mycket viktig. Jag vill ha lägsta möjliga foderpris. Men priset måste sättas i relation till det jag får. Ett bra foder näringsmässigt är en bra investering som gör att hönan kan prestera maximalt i förhållande till sin avelspotential. Fodret kan då vara dyrare per kilo men lönsammare då man får högre produktion (antal kilo ägg), lägre foderförbrukning per kilo ägg, bättre skalkvalitet och rätt äggvikt. Hönsen kan då också hållas i produktion i fler veckor med bra resultat.

Aktuellt nu är det nya ekologiska hönsfodret som ska medföra en minskad dioxinhalt i äggen. Du har varit med i Svenska Äggs arbetsgrupp för att ta fram detta foder. Vad tror du om det nya fodret?
– Hela branschen med foderföretagen har verkligen ansträngt sig för att hitta rätt där den minskade användningen av fiskmjöl nu ersätts med andra proteinråvaror. Jag tror att det blir bra och att hönan därmed, inte minst, i den viktiga starten fram till vecka 35 ska få den näringsförsörjning som hon behöver.

Den första tiden, med kroppstillväxt och värpstart, är en avgörande period för hela äggläggningstiden så här har vi ett exempel på när man inte kan låta snålheten bedra visheten. Fodret måste innehålla allt hönan behöver.
– Samtidigt finns det naturligtvis en osäkerhet vid övergång till ett nytt foder. Vi vet exempelvis inte hur hönans uthållighet påverkas av det nya fodret.
Hur länge vi kan hålla de ekologiska hönorna i produktion återstår alltså att se.

Hur mycket dyrare blir det nya fodret?
– Det är väl ingen som kan svara på det i dag och när man räknar på utfodringskostnaden så måste alla faktorer räknas in. Foderpriset är en sak. Fasbyten och foderkonsumtion är andra, och framför allt: Hur reagerar hönan på det aktuella fodret?
– När det gäller foderkonsumtionen så ser vi att den har ökat med 10-20 gram per dag. En ökad foderkonsumtion per dag på till exempel 11 gram ger cirka en (1) krona högre foderpris per kilo producerat ägg hos den ekologiska äggproducenten.

– Dessutom tycks efterfrågan på ekologiska foderråvaror vara stor just nu, vilket också kan leda till ytterligare foderprishöjningar. Så det är många faktorer som påverkar vår produktion och dess resultat, säger Joacim Närkeby.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 3-2017

Tillbaka för fler artiklar om foder, priser och kvaliteter, klicka här.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.