2017-04-25

Fågelinfluensa i värphönsbesättning i Nyköping

Fågelinfluensa har konstaterats i en värphönsbesättning i Nyköping. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visar att besättningen är smittad med virus av typen H5N8. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Den här typen av virus som har cirkulerat hos fåglar under hösten och vintern har aldrig smittat till människa.

Denna information kom från Jordbruksverket den 25 april 2017.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten och vintern, i Sverige, Danmark, Finland och flera länder nere på kontinenten. En värphönsbesättning i Skåne drabbades i december 2016 av fågelinfluensa. Även ett antal hobbybesättningar, en djurpark och ett antal vilda fåglar har drabbats.

– För ett par veckor sedan sänkte vi skyddsnivån i Sverige från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå inhägnade utomhus med vatten och foder under tak. Den drabbade gården har frigående värphöns som går inomhus och det är oklart var smittan kommer ifrån, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården
När det gäller den smittade värphönsbesättningen i Nyköping har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.

Jordbruksverket har också beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus
Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

– För att motverka smittspridning kommer delar eller hela värphönsbesättningen att avlivas och anläggningen spärras av och ska sedan saneras. Det här innebär naturligtvis en påfrestning för djurägaren. Sprids smittan bland tamfåglar så kan det innebära stora kostnader för samhället och onödigt lidande för de fåglar som drabbas, säger Karin Åhl.

Finns naturligt bland vilda fåglar
Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

– Detta nya fall är det första konstaterade i Södermanland, vilda fåglar inkluderade. Det här bekräftar att fågelinfluensan fortfarande cirkulerar i Sverige. Därmed är risken för svenska fjäderfän fortsatt förhöjd. Det är därför viktigt att såväl fjäderfäproducenter som hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar såväl direkta som indirekta kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl vid SVA.

Fortfarande viktigt att förhindra kontakt med vilda fåglar
Det varmare vädret som våren för med sig gör att fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i omgivningen. Det finns dock fortfarande risk för spridning från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

Har aldrig smittat till människa
– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.7914403215ba2c445961302b.html

Hos Jordbruksverket finns även kart på övervakningsområdet.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.