2018-05-21

Sprid äggfakta!

Finns det något bättre livsmedel än ägg? Svar: Knappast.
Vet alla människor om hur bra ägg är?
Svar: Knappast.

Med hjälp av ditt eget kunnande om svenska ägg och Svenska Äggs informationsmaterial kan du sprida kännedom om det svenska äggets förträfflighet. I packrummet, i äggboden, på jobbet, hemma ...

För du har väl ingenting emot att konsumtionen och efterfrågan av dina ägg ökar?

Sven Secher / Publicerat i Fjäderfä nr 5-2018