2018-05-21

Kronfågel svarar:
Ja, det går åt rätt håll

Icha Icha och Wiggo, som Fjäderfä besöker på föregående sidor, är två restauranger med en tydlig ”identitet”, som har en berättelse kring maten de serverar där clean label och ursprung är väsentliga begrepp.
Det berättar Charlotte Rosta som arbetar som Brand Manager för Foodservice på Kronfågel. Hon säger också i denna intervju att priset alltjämt är mycket viktigt men att efterfrågan på svensk kyckling ändå ökar.

Hur upplever ni i stort att intresset för den svenska kycklingen är just nu på Food Service och restaurangrangsidan?
– Vi ser att kyckling generellt växer på den svenska marknaden och vi med den. På Foodservice är konkurrensen från utländsk kyckling på den privata sidan väldigt tuff och andelen utländsk kyckling fortfarande stor.

Hur ser det ut inom den offentliga mathållningen när skolor, sjukhus med flera köper in kyckling?
– Den offentliga sidan är betydligt bättre på svensk kyckling. Ungefär 35 procent av de offentliga köken använder 100 procent svensk kyckling. Men även där finns såklart mycket jobb kvar att göra!

Jag ställde i artikeln på föregående sidor frågan: “Går det åt rätt håll?” Vågar du dig på en bedömning av detta?
– Vi ser definitivt att utvecklingen går åt rätt håll och vi känner att efterfrågan på svensk kyckling ökar för varje år. Vi har startat många spännande samarbeten under de senaste åren med restauranger som ser fördelarna med att servera och profilera sig med Kronfågel. De som serverar svensk kyckling från Kronfågel brukar vara ganska duktiga med att lyfta fram det, vilket stärker den egna restaurangens trovärdighet och varumärke. Sällan ser man: ”Här serverar  vi kyckling från Thailand eller Danmark eller annat land”. När restauranger serverar svenskt så är man stolt över det och lyfter fram det.

De restauranger som ingick i min lilla undersökning fanns på Centralen i Stockholm. Kan du ge fler exempel på restaruanger som aktivt väljer vilken kyckling som man vill servera?
– Javisst. Några exempel som aktivt har valt att jobba med vår kyckling är Zocalo, Noodle Mama, Lindvallen Restauranger, Texas Longhorn, Jure-skogs med flera.
– Vi har under de senaste åren jobbat hårt med att skapa mervärden som gör att restaurangerna ser till fler faktorer än bara pris. Exempelvis Icha Icha och Wiggo är båda restauranger med tydlig ”identitet” med en berättelse kring maten de väljer att servera.

Vad är det som gör att några, kanske allt fler, väljer svensk kyckling och inte bara den billigaste?
– Restaurangen som väljer kyckling från Kronfågel har ofta en ambition att jobba med clean label och ursprung. Dessutom ser dessa företag en fördel i att kunna produktutveckla i samarbete med oss och då är den geografiska närheten såklart ett plus.

Vilka länder står för den tuffaste konkurrensen mot den svenska kycklingen på den svenska marknaden, anser du?
– Vi konkurrerar med kyckling från bland annat Thailand och Brasilien men även den Baltiska kycklingen kommer mer och mer. Pris är fortfarande en av de viktigaste faktorerna för de flesta restauranger vid val av råvaror. Den danska kycklingen är billigare än den svenska men fortfarande dyrare än till exempel thailändsk kyckling. Dansk kyckling, som vi ser det, är ofta ett första steg för att i förlängningen välja svensk kyckling. Och svensk kyckling kan i förlängningen leda till att restaurangerna väljer svensk ekologisk kyckling. Så i våra ögon är dansk kyckling bättre, för då är steget kortare för att sedan välja svenskt – och därmed vår kyckling!

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 5-2018

Läs även:
http://www.fjaderfa.se/?p=21416&m=3223#.WwJ0Bsi5lds