2007-03-08

Kronfågel - en mycket dyr historia

När Peter Rasztar berättade om förlusterna inom Kronfågel Holding i tidningen Fjäderfä i januari (nr 1-2007) bekräftade han att det handlade om flera hundra miljoner kronor för 2006.
I dag står det klart att förlusterna landar på över en halv miljard svenska kronor.
LRF köper sig nu fri från fortsatt engagemang i Kronfågel och Lantmännen står därmed som ensam ägare av Kronfågel Holding.

Den 1 maj 2005 köpte Lantmännen 91 procent av aktierna i Kronfågel av LRF och ett avtal la fast att LRF och Lantmännen skulle dela det ekonomiska ansvaret vid eventuella förluster i Kronfågel till och med 2008.
Som bekant har stora förluster uppkommit och det ekonomiska utfallet i Lantmännen redovisas i en bokslutskommuniké för 2006 (www.lantmannen.com/ekonomi). Den totala förlusten för Kronfågel 2006 landade på 665 miljoner kronor, varav cirka 300 miljoner i rörelseförlust och ägarna tvingas därmed att dela på denna ofattbart stora förlust.

LRF kliver av
LRF köper sig emellertid nu fri från fortsatt engagemang i Kronfågel. I pressmeddelande den 22 februari 2007 från Lantmännen meddelas att LRF vill avveckla sitt affärsinnehav och att parterna har enats om en principöverenskommelse som innebär att LRF avyttrar sin ägarandel och löser ut sig från aktieägaravtalet mot en ersättning på drygt 500 miljoner kronor.

Lantmännen ensam ägare
I fortsättningen äger Lantmännen 100 procent av aktierna i Lantmännen Kronfågel och detta uppgavs i februari gälla 'per omgående'.

- Vi bedömer att uppgörelsen innebär att den ersättning vi får täcker de förluster och risker som kan uppstå i Kronfågel under den närmaste tvåårsperioden. Det är fördelaktigt för oss att som ensam ägare kunna arbeta med full kraft för att vända företagets resultat och utveckla företaget till att bli en bra affär.

'Lönsamhetsansvaret' Det sa Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen. I samma pressmeddelande sa tf vd och koncernchef Jörgen Sallenhag, att Lantmän-nen nu tar 'lönsamhetsansvaret fullt ut', vilket innebär ett tydligt mandat att målmedvetet driva förbättringsarbetet vidare för att vända resultatutvecklingen i Kronfågel.

Källa: Fjäderfä nr 3-2007

Författare: Sven Secher


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.