2009-02-17

Håkan Burlin, ny vd Stjärnägg, om ägg:

”Spännande livsmedel som ligger helt rätt i tiden”

– Intresset för ekologiskt, miljö och hälsa är en stark trend som fortsätter. Samtidigt har vi andra sortiment där prispress är det viktigaste. För att möta båda dessa riktningar behöver vi dels utveckla nya spännande produkter och göra butikernas äggavdelningar roligare, dels effektivisera oss.
Det säger Håkan Burlin när Fjäderfä träffar honom strax efter hans tillträde som ny vd på Stjärnägg. Håkan har att leda en säljorganisation som ägs av nio svenska äggpackerier.

Det är knappast en enkel uppgift som nye vd:n Håkan Burlin är satt att utföra när han i augusti 2008 går in som vd i Stjärnägg AB, som efterträdare till Anders Donlau. Nio starka entreprenörers viljor ska tillfredsställas genom att ett bra försäljningsarbete sker centralt inom Stjärnägg. Varje lokal packare (se faktaruta) säljer visserligen även fortsättningsvis ägg i egen regi. Men de stora rikstäckande avtalen ska Stjärnägg stå för, i konkurrens med övriga svenska packerier med kapacitet för hela landet; således Svenska Lantägg och Kronägg.
– Vi ska inte ta bort den entreprenörsanda som finns inom Stjärnägg. Den drivkraft som finns bland dessa nio företagare ska tas tillvara. Samtidigt är det viktigt att vi lyckas med vår samverkan mellan dessa utspridda packerier och har en smidig organisation för den gemensamma försäljningen av ägg, säger Håkan Burlin.

Han trycker också hårt på värdet av det lokala. Trots centrala avtal med kunderna, de stora aktörerna inom detaljhandeln, och centraliserad distribution genom grossister och handeln, har den lokala positioneringen med äggproducenter runt lokalt placerade packerier ett värde, menar Håkan Burlin.
Packerierna inom Stjärnägg står således för råvaruanskaffningen och Håkan Burlin och hans fyra  medarbetare på försäljningskontoret i Linköping har fokus mot marknaden och kunderna. Håkan som har arbetat som marknadskonsult, inom reklambranschen samt på Cloetta, har vid Fjäderfäs möte med honom lätt för att tala om konsumenter och kunder.
– Vår uppgift är att berätta för konsumenterna om ägget som det fina livsmedel det är. Vi ska ha kunskaper om till exempel hur produktionen ser ut och hur värdefullt ägg är ur näringssynpunkt. Vi måste också utveckla äggavdelningen i butikerna och göra det mer kul med ägg, säger Håkan Burlin och i det ingår även att i samarbete med kunderna ta fram nya sorters ägg.
– Ökat utbud, gärna med branschgemensamt reklamarbete, ger ökad konsumtion, menar Håkan Burlin.                                               

Sven Secher


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Fjäderfä nr 7-2008

Fakta Stjärnägg AB

Stjärnägg AB är ett säljbolag ägt av nio äggpackeriföretag. Varje ägare/ packeri ansvarar således för råvaruanskaffningen. Försäljningen sker dels lokalt av respektive packeri, dels gemensamt av Stjärnägg.
Efter omorganisation under 2008 ägs Stjärnägg av följande packeriföretag:
Adelsö ägg AB, Gotlandsägg AB, Hallandsägg AB, KG:s Ägg AB, Norrlandsägg ek för., Thuressons Hönseri AB, Täljestads Ägg, Västkustägg AB samt Yttertavle Ägg AB. Huvudägare är KG:s Ägg AB och Gotlandsägg AB, dock har dessa båda tillsammans mindre än halva ägandet.

Packeriföretagen finns spridda över landet, från Umeå i norr till Halmstad och Öland i söder. Dessutom ingår skånska Aniagra i samarbetet, dock utan ägarandel. Samtliga ägande packeriföretag packar ägg utom Yttertavle Ägg vars ägg går till närbelägna Norrlandsägg för packning.
Stjärnägg omsätter cirka 500 miljoner kronor och har fem personer anställda på kontoret i Linköping. VD är Håkan Burlin. I dag säljs cirka 40 procent av ägarnas ägg genom den gemensamma organisationen men denna andel förväntas öka.
Totalt säljer Stjärnägg tillsam-mans med de lokala packeriföretagen cirka 40 000 ton ägg årligen, vilket torde motsvara ca 50 procent av den svenska skaläggsmarknaden.

Källa: Stjärnägg AB