2010-01-08

Karin Eliasson, energirådgivare:

Räkna på vad din belysning kostar!

Just nu när vinterkylan är som strängast meddelas från ellverantörshåll att kilowattpriset rusar i höjden. Att använda inköpt elektricitet i djurhållningen kostar därmed en hel del pengar och inte minst belysningen sätts i fokus. Visserligen kan lampor just nu ge behövlig värme och bidra positivt till stallmiljön men fjäderfähållaren rekommenderas ändå att se över belysningens energiförbrukning.
Karin Eliasson menar att det finns pengar att spara vid klok ljussättning.

Foto: SSKarin Eliasson, energirådgivare på Hushållningssällskapet, berättade nämligen i sitt föredrag på Svenska Äggs Kontaktdagar att energiförbrukningen genom belysning är hög inom äggproduktionen, jämfört med andra produktionsgrenar inom lantbruket.

– Räkna på vad din belysning kostar, här kan finnas pengar att spara. Rengör armaturer och släck när du lämnar lokalen, löd rådet från Karin Eliasson.

Frågan om ljus och belysning till värphöns är inte enkel i fjäderfähållningen (se artikeln ”Fåglar är ögon på vingar” i Fjäderfä nr 10-2009), med rekommenderade ljusprogram, krav på ger rätt typ av ljus (spektra etc) och därtill krav på dagsljusinsläpp. I denna artikel håller vi oss dock till energiförbrukning och kostnader för belysningen.

Belysning stor kostnadspost
Belysningens så kallade LCA-kostnad för 20 års driftstid fördelar sig enligt Karin Eliasson sålunda: investering 10 procent, underhåll 20 procent samt elkostnad 70 procent. Generellt sett är det alltså elförbrukningen som är den stora kostnaden för stallets belysning.
Belysningen totalt sett, står för 28 procent av energiförbrukningen hos äggproducenter (LRF Energikollen där man gjorde en inomgårdsstudie). Belysningen utgör tillsammans med ventilation (33%) nära två tredjedelar av energiåtgången i värphönsstallar.

Utfasningen av glödlampor är igång
Utfasningen av glödlamporna är som bekant påbörjad inom EU (Ekodesign-direktivet) och i Sverige finns en lag (2008:112) om ekodesign som ska säkerställa att EU:s krav följs. Lagen syftar till skapa en effektiv energianvändning och låg miljöpåverkan. Utfasningen av glödlamporna framgår av tabell 1. Denna utfasning beräknas spara motsvarande två TWh elström, motsvarande tio procent av hushållens elförbrukning.

Vi har tidigare berättat om den nya LED-belysningen i Fjäderfä, vilken förbrukar betydligt mindre energi än glödlamporna. Som ett exempel på besparingspotentialen kan nämnas att en diod (LED-lampa) ger cirka 100 lumen per watt medan glödlampan ger cirka 10 lumen per watt.
Karin Eliasson nämnde även T5 lysrör under sin föredragning; ett flimmerfritt lysrör som även detta sparar energi. Blickar man längre fram ställs också förhoppningar till olika former av halogenbelysning.
Karin Eliasson berättade också att ekodesign-direktivet i framtiden kan komma att innefatta även andra faktorer som påverkar energiåtgången, till exempel kranar och fönster.

Sven Secher
(Läs även artikeln i tidningen Fjäderfä nr 1-2010).

Tabell 1.

Tid                 Förändring
Sep 2009        Förbud mot matta glödlampor och
                      klara 100 watts lampor
Sep 2010        Förbud mot klara 75 watts lampor
Sep 2011        Förbud mot klara 60 watts lampor
Sep 2012        Förbud mot klara 40 och 25 watts lampor
Sep 2013        Skärpta krav på lågenergi- och LED-lampor
Sep 2016        Skärpta krav på halogenbelysning

(De lampor som finns i butik samt i lager hos användare får användas tills de är slut. Mer fakta finns hos Energimyndigheten)