2010-04-19

Rapport kritiserade svensk kycklinguppfödning

”Bakom stängda dörrar, en rapport om lidandet i kycklingindustrin”, är titeln på en rapport som Djurens Rätt (DR) gav ut år 2005. Men rapporten cirkulerar fortfarande i mediabevakningar 2010 och den kan också alltjämt laddas ner från DR:s hemsida.
I rapporten hävdas att svensk kycklingproduktion inte uppfyller djurskyddslagens krav. Författare är Kristina Odén, numera handläggare på jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt.


Rapporten genomsyras av DR:s ideologi. Redan i den inledande sammanfattningen finns följande formulering:
”Kycklingproduktionen är varken sund eller resursbesparande och uppfyller inte djurskyddslagens krav på att djur ska skyddas mot lidande, kunna bete sig naturligt och inte avlas på sådant sätt att det medför lidande eller påverkar det naturliga beteendet negativt.”

Sammanfattningen avslutar författaren med konstaterandet att så länge djurproduktionen finns kvar, så är det ett minimikrav att den svenska lagstiftningen följs. Som läsare gör jag tolkningen att författaren anser att det allra bästa vore om djurproduktionen upphörde helt.
I kapitlet om hur kycklingarna mår beskrivs en rad sjukdomar som sägs vara orsakade av främst den snabba tillväxten och trängseln. Benproblem, hjärtslag, frätskador, blindhet och vattenfylld buk är sjukdomar som nämns.

Det påpekas att dödligheten är låg, lägre än tre procent, under de veckor det tar att föda upp kycklingarna.

Därefter konstateras följande självklarhet:
”De som inte upptäcks vid den dagliga tillsynen riskerar att självdö av törst eller svält.”

Jovisst, men är det inte just för att undanröja denna risk som svenska kycklinguppfödare lägger så mycket arbete på just den dagliga tillsynen?
Rapporten beskriver även missförhållanden vid slakt. Många kycklingar blir inte bedövade av det strömförande vattenbadet, eftersom de håller upp sina huvuden. Detta innebär i sin tur att de riskerar att få halsen uppskuren helt obedövade, påstår författaren.

Syftet bakom Svensk Fågels djuromsorgsprogram ifrågasätts i rapporten. Författaren Kristina Odén menar att programmet inte i första hand handlar om att man vill lägga ribban högre än den svenska djurskyddslagstiftningen. Istället lanserar hon en egen förklaring:
”Sanningen är nog den att de helt enkelt varit tvungna att ta tag i alla de problem som följer av den intensiva produktion som deras medlemmar bedriver. I själva verket kommer de inte i närheten av att uppfylla svensk djurskyddslagstiftnings krav på skydd mot onödigt lidande och på möjlighet för djur att kunna bete sig naturligt. Dessutom är avel som skapar lidande inte tillåten.”

På slutet i rapporten finns ett litet kapitel om konsumenternas roll i sammanhanget. Vi får veta att man som konsument kan:
* Kräva bättre information om kycklingarnas   situation från producenterna och från din butik.
* Välja bort kyckling helt när du går och handlar. Det finns idag gott om vegetariska alternativ till både kyckling och andra djurprodukter.
Författaren till rapporten ”Bakom stängda dörrar, en rapport om lidandet i kycklingindustrin”, Kristina Odén, är numera handläggare på jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt.

Björn Lundbeck

Läs även intervjun med Kristina Odén och med hennes chef, generaldirektör Mats Persson.

Vi utgår från ...
Odén står fortfarande bakom rapporten

Se även Fjäderfä nr 4-2010.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.