2010-04-19

Kristina Odén:

Jag står fortfarande bakom rapporten

Kristina Odén var anställd som etolog på Djurens Rätt när hon skrev den aktuella rapporten 2005 (länk nedan). I dag arbetar hon på Jordbruksverket men säger sig fortfarande stå bakom innehållet. Dock betonar hon att hon är positiv till djurproduktion och hon förklarar att hon har en betydligt mer pragmatisk syn på djurvälfärdsfrågor än vad Djurens Rätt har. Hon är inte längre aktiv i Djurens Rätt men är fortfarande medlem.

Författandet av rapporten ”Stängda dörrar, en rap-port om lidandet i kycklingindustrin” var det sista som Krisina Odén gjorde som anställd på Djurens Rätt. Därefter gick hon till en anställning på den då nystartade Djurskyddsmyndigheten. När den lades ned anställdes hon på Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt.

Någon konflikt mellan hennes tidigare engagemang i Djurens Rätt och hennes nuvarande arbetsuppgifter på jordbruksverket upplever hon inte.
– Varför skulle jag göra det? För mig som i grunden är forskare kommer alltid sakfrågorna i första hand, och min inställning är att det är genom kritik och debatt som vi åstadkommer förbättringar för djuren. Jag har verkligen inga problem med att jobba här på jordbruksverket.

Den aktuella rap-porten var enligt Kristina Odén just ett debattinlägg. Hon betonar dock i detta sammanhang att hon har en annan syn än Djurens Rätt när det gäller hur djurvälfärdsdebatten bör föras.

– Jag är till exempel positiv till husdjur och till djurproduktion. Men jag har alltid haft ett starkt djurskyddspatos och att jag är medlem i Djurens Rätt ser jag snarast som en fördel i mitt arbete.

Som forskare har Kristina Odén främst ägnat sig åt nya tekniska system inom fjäderfäsektorn. Hennes akademiska avhandling tar upp hönsens sociala beteende i stora grupper, vilket några av denna tidnings läsare har erfarit.

Björn Lundbeck

Läs övriga artiklar:
Rapport kritiserade ...
Vi utgår från ...

Se även Fjäderfä nr 4-2010.