2010-04-19

Generaldirektör Mats Persson, Jordbruksverket:

Vi utgår från att tjänstemännen utför sina uppdrag

Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson har inga synpunkter på att en av verkets handläggare av djurskyddsfrågor för bland annat fjäderfä är medlem i Djurens Rätt (DR). Han påpekar istället att DR är en stor och betydelsefull opinionsbildande organisation som förtjänar respekt.

Mats Persson har inga synpunkter alls på det faktum att Kristina Odén, handläggare på jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt, är medlem i Djurens Rätt. Han hänvisar till den lagstadgade föreningsfriheten.

Inte heller har generaldirektören några synpunkter på den rapport som Kristina Odén skrev som anställd på DR år 2005 och där det påstås att svensk kycklingproduktion inte uppfyller djurskyddslagen. Rapporten går fortfarande att hämta från DR:s hemsida.

Ser du ingen risk för att de animalieproducerande lantbrukarnas förtroende för jordbruksverket riskerar att naggas i kanten om deras djurskyddsfrågor handläggs av tjänstemän som är medlemmar i Djurens Rätt?

– Nej, vi måste utgå ifrån att tjänstemännen utför sina uppdrag i enlighet med lagstiftningen. När det gäller Kristina Odén så vet jag att hon är mycket kompetent.

Mats Persson har vetat om att Kristina Odén är medlem i DR. På frågan om det finns fler tjänstemän på verket som har DR-medlemskap så säger han sig däremot inte känna till detta, eftersom de anställda inte tillfrågas om vilka föreningar de är medlemmar i.

– Men när det gäller Djurens Rätt så är ju detta en stor och betydelsefull opinionsbildande organisation för djurskyddet som jag anser att vi ska ha respekt för, säger generaldirektör Mats Persson.

Björn Lundbeck

Läs övriga artiklar:

Odén står fortfarande bakom rapporten
Rapport kritiserade ...

Se även Fjäderfä nr 4-2010.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.