2011-02-28

Newcastlesjuka

– om min besättning drabbas

Inom en kort tidsperiod denna vinter (2011) har två äggproducenter, på Gotland respektive i Uppland, drabbats av virussjukdomen Newcastlesjuka i sina besättningar. Följden är att gårdarna har spärrats, besättningarna avlivats och att producenten står inför ett antal månaders produktionsuppehåll.

I denna artikel skriver Alexandra Hermansson och Magnus Göransson, Svenska Ägg, om vad du som äggproducent och fjäderfähållare bör tänka på och hur du bör agera.

I nästa artikel Så skyddar du dina fåglar ... , skriver Gunilla Hallgren och Helena Eriksson från Statens Veterinärmedicinska Anstalt om newcastlesjukan och dess smittspridning.

.....................................................................................................
Se även tidningen Fjäderfä nummer 3-2011.
.....................................................................................................

Många av er producenter har tagit upp den oro som ni känner inför av risken att besättning drabbas av newcastelsjuka och i denna artikel fokuserar vi på vad ni skall göra och vad som händer om ni misstänker att er besättning har smittats.

Hur vet jag om besättningen har smittats?
En höna som insjuknat i Newcastlesjuka kan visa en mängd olika symtom som exempelvis hängande vingar, vriden nacke, diarré eller andningsbesvär. De vanligaste symtomen är dock att äggproduktionen sjunker kraftigt eller att dödligheten ökar. Minskar produktionen eller ökar dödligheten skall du genast kontakta din besättningsveterinär, SVA eller Svenska Äggs veterinär Magnus Göransson. Vänta inte för länge med att ringa utan ring hellre en gång för mycket än en gång för lite! Ju förr du får klarhet i problemet desto bättre.

Om jag misstänker att besättningen smittats?
Newcastlesjuka omfattas av epizootilagen vilket innebär att du är skyldig enligt lag att kontakta veterinär om du har minsta misstanke om att din besättning har smittats. När du har kontaktat veterinär kommer denna om möjligt att besöka dig för att försöka ställa diagnos. Du kommer med största sannolikhet få skicka höns för obduktion på SVA för att man skall kunna säkerställa diagnosen.

Vidta rätt åtgärder!
Medan du väntar på eventuella provsvar bör du redan då vidta vissa åtgärder. Det kan vara så illa att du faktiskt fått in Newcastleviruset och då måste din gård snabbt isoleras för att undvika en spridning till närliggande besättningar.

Du bör därför kontakta ditt packeri och be dem vänta med att hämta äggen. Detta är oerhört viktigt eftersom äggbilen passerar många olika besättningar och därmed är en effektiv smittspridare!

Om du har eget packeri skall du kontakta dina kunder och meddela dem att du inte kan leverera ägg just nu. Stäng också äggboden.
Om du har en foderleverans på gång, vänta med den. Se annars till att chauffören åker till dig sist på dagen för att inte riskera att foderbilen passerar andra gårdar och sprider smitta från din gård.

Om det snart är dags för utslaktning bör du även kontakta slakteriet.
Du, din familj och dina anställda ska inte besöka andra fjäderfäanläggningar innan ni fått diagnos ställd på hönsen.

Om du haft besök av försäljare eller andra personer i branschen ska dessa också kontaktas så att inte de riskerar att sprida smittan vidare.

Om veterinären misstänker att din besättning har smittats?
Om veterinären gör den bedömningen att det kan röra sig om Newcastle kan han eller hon besluta att din anläggning ska spärras. Denna spärr läggs för säkerhets skull, för att skydda andra besättningar i närheten och kvarstår tills analyser och obduktioner av döda höns är klara. Ett preliminärt provsvar fås oftast samma dag som hönsen kommer in till SVA.

I de allra flesta fall visar inte analyserna på Newcastle och då hävs spärren. Om veterinären tar beslut om avspärrning, måste denna meddela detta till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Avspärrningen blir då också offentlig. Har du packeritillstånd kommer du också att bli kontaktad av Livsmedelsverket. 

Om besättningen har smittats
Om provsvaren visar att din besättning faktiskt har smittats med Newcastleviruset, kommer gården att vara avspärrad enligt beslut från Jordbruksverket. Du kommer då att få utförlig information direkt från Jordbruksverket om vad som kommer att ske. I korthet innebär detta att dina höns skall avlivas så snart som möjligt och att gården ska genomgå en noggrann sanering. Arbetet kommer att ledas av en veterinär, troligtvis din besättningsveterinär, som jordbruksverket utser. Denna kommer att tillsammans med dig utarbeta en handlingsplan. Kom ihåg att om din gård smittas har du rätt att ansöka om ersättning för bland annat produktionsbortfall.

Omfattande säkerhetsåtgärder
Att få ett utbrott av Newcastlesjuka är troligen ett av de värsta scenarion man kan drabbas av som äggproducent. Säkerhetsåtgärderna är minst sagt om-fattande. Men det är viktigt att komma ihåg, att det är tack vare dessa åtgärder som vi faktiskt kan behålla det goda hälsoläget och ett minimum av vaccinationer.
Så håll ögonen på era höns, sköt smittskyddet med största noggrannhet och RING om ni känner att någonting är på gång. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Alexandra Hermansson,
Produktionsutvecklare, Svenska Ägg, 08-787 54 88

Magnus Göransson,
Veterinär, Svenska Ägg, 0705-19 26 18.

Läs SVA:s artikel om Newcastlesjukan: Så skyddar du dina fåglar ...

Se även tidningen Fjäderfä nummer 3-2011.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.