2011-10-17

Mer än varannan kyckling och pannkaka är importerad

Stockholm som ett kommunexempel

70 procent av kycklingkött som filé, klubbor, färs och lår (obehandlat fågelkött) samt kalkonprodukter som bröst och lövbiff som Stockholms stad köpte in under 2010 var producerat utanför Sverige.
Detta kött, som alltså i huvudsak produceras med metoder som är olagliga i Sverige, serveras på skolor, daghem och äldreboenden i Stockholm.
Även äggrätter som pannkaka och pasta på kommunens restauranger innehåller en hög andel “olagliga” råvaror, alltså ägg där hönsen inte har hållits enligt svensk djurskyddslag.


För att göra presentationen av den offentliga användningen av importerade produkter när det gäller fågelkött, ägg samt produkter där ägg ingår begriplig har vi valt att berätta om några kommuners upphandling. I denna artikel koncentrerar vi oss på Stockholms stads inköp av nämnda produkter under år 2010.

Stor andel importkyckling

Granskningen visar att av de 68 600 kilo obehandlade fågelprodukter som köptes in var 47 800 kilo importerade.
Det betyder att 70 procent av de kycklingprodukter som filé, klubba och lår som serveras i Stockholms skolor, äldreboenden och sjukhus, är producerad utanför Sverige på ett sätt som inte är tillåtet enligt svensk lagstiftning.

När det gäller behandlade fågelprodukter (kycklingsallad, grillprodukter, nuggets, kalkonschnitsel med mera) var importandelen 40 procent, eller 52 900 kilo av den totala konsumtionen på 132 200 kilo. Summerar vi de båda kategorierna av fågelkött får vi fram att importandelen var 50 procent. Hälften av det kycklingkött som konsumerades på skolor och äldreboenden i Stockholms stad var således importerat.

Blandad äggkompott

Motsvarande konsumtion av äggprodukter (skalägg, kokta ägg, äggröra m m) för Stockholms stad under 2010 uppgick till 55 900 kilo.
Av den äggvolymen var enligt vår granskning (i rapporten Den offentliga maten, okt 2011) den absoluta huvuddelen  svenskproducerad enligt svensk djurskyddslag.

Pannkakor av olika varianter samt crepes är produkter där ägg ingår. Här var totalkonsumtionen 86 400 kilo. Volymen pannkakor och crepes som innehöll importerade ägg var 46 500 kilo eller 54 procent av den  totala pannkakskonsumtionen.

Ytterligare en kategori som vi har tittat på är pastaprodukter. Här är dock osäkerheten stor eftersom en del pasta innehåller ägg, medan andra pastavarianter inte gör det. Vår undersökning visar att åtminstone 49 procent (107 100 kilo av totalt 220 200 kilo) av pastaprodukterna innehöll importerade ägg.

Slutligen har vi även granskat kategorin ”Potatisbullar och raggmunkar”. Här har vi funnit att av den totala konsumtionen på 88 700 kilo så utgjordes 26 100 kilo, 29 procent, av produkter där de in-gående äggen var producerade utanför Sveriges gränser.

I huvudsak “olagliga ägg”

Vilken typ av ägg är det då som används i impoterade äggrätter enligt ovan?
Att söka sig bakåt till ursprungsland och produktionsmetod för äggen i importprodukterna har visat sig vara svårt. Vi har inte sällan mötts av svaret “troligen EU” eller “bulkmarknaden”. Detta är knappast ett uttömmande och tillfredsställande svar, för den som bryr sig om kvalitet och djurskydd. Det vi dock med stor säkerhet kan konstatera, som svar på frågan, är att äggen som används i de importerade äggprodukterna inte är producerade enligt svensk djurskyddslag.

Stockholm inte unikt

Nu ska dock ingen mörk skugga falla över just Stockholms stad och dess upphandlare när det gäller den omfattande konsumtionen av importerat fågelkött samt pannkakor gjorda på importerade ägg. På detta område går nämligen lagen om offentlig upphandling (LOU) före svensk djurskyddslagstiftning, det har rättspraxis på området hittills visat, vilket framgår av flera artiklar i rapporten Den offentliga maten, okt 2011 .

Olaglig produktion är vanligt

Vår granskning är en klockren bekräftelse på att:
Det är vanligt i dagens Sverige att barn och ungdomar på daghem och skolor, samt människor på äldreboenden och sjukhus, utspisas med mat vars råvaror är producerade på ett sätt som är olagligt i Sverige.
Vi har under arbetet med granskningen varit i kontakt med många kostchefer ute i kommunerna som upplever denna situation som ett stort problem och vi redovisar material från en del av dessa kommuner längre i rapporten enligt ovan.

Vilka normer och värderingar har vi?

En fråga av närmast filosofisk art som borde ställas i detta sammanhang är denna:
Om det offentliga Sverige serverar mat till barn, gamla och sjuka som är producerad på ett olagligt sätt, och detta sker med riksdagens och regeringens goda minne, vad säger detta om hur vi värderar dessa kategorier av människor?

Vill vi ha egna bönder i Sverige?

För att inte tala om vad alla offentliga inköp av mat från produktionsmetoder som är förbjudna i Sverige, säger om hur vi värderar landets djurbönder. Den raka frågan utifrån ovanstående är: Vill Sverige ha kvar sina ägg- och kycklingbönder?

Sammanfattning Stockholms stad*

• Den obehandlade kycklingen är till 70 procent importerad och producerad på ett sätt som ej följer svensk djurskyddslag. För behandlad kyckling är motsvarande siffra 40 procent. Totalt är varannan offentlig Stockholmskyckling importerad.

• Mer än varannan pannkaka är gjord på ägg från den europeiska bulkmarknaden (med ägg från den gamla sortens oinredda burar som inte tillåts i Sverige**)

• Varannan makaron innehåller ägg som är producerade på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige

• Var tredje potatisbulle innehåller ägg som är förbjudna att producera i Sverige.

Se även grafer på sidan 11 i rapporten Den offentliga maten.           

** Dessa hönsburar förbjuds i hela EU från den 1 januari 2012.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.