2012-04-25

Richard Limmergård på Lars Olofsgården:

Investeringar  och ständig utveckling ger företaget  kraft

Noggrannhet och att man går mycket i flocken. Så svarar Richard Limmergård på frågan om vad som krävs för att lyckas med kycklinguppfödning när vi besöker honom på Lars Olofsgården i utkanten av västgötska Götene.
Richard Limmergård,
kycklinguppfödare på
Lars Olovsgården.
Hunden Magnus (Mange),
av rasen Berner Sennenhund,
är daglig följeslagare till Richard.


Foto: Sven SecherPå företaget Limmergårds Lantbruk AB möter vi en målmedveten kycklinguppfödare som med djur, åker- och skogsmark, fliseldning samt ett eget vindkraftverk driver ett kretsloppsanpassat företag där ständigt nya projekt för verksamheten framåt.


...................................................

Denna artikel är från tidningen Fjäderfä nummer 4-2012.

................................................

Du kan också läsa hela artikeln, med flera bilder genom att ladda ned denna pdf! (.pdf)

................................................

Nämnas bör också att Richard är nominerad till Årets Spjutspets.

................................................

Richard Limmergårds karriär med fåglar tog egentligen sin början i Tyskland när han under 1990-talet på grund av intresse för grönsaksodling tog jobb på en tysk gård. På gården fanns nämligen även kalkoner vilka fångade Richards intresse inklusive den tillhörande charktillverkningen. Väl hemma blev han en av de lantbrukare i Skaraborg som byggde för kalkoner i samband med Kronfågels kalkonsatsning för cirka 15 år sedan.

Richards stall stod klart 2001 och han hann föda upp två omgångar med kalkoner innan den ”eran” var över. Istället blev det ombyggnad för kycklinguppfödning i stallets fyra avdelningar på sammanlagt 4 000 kvadratmeter.

Tio år senare dags igen
Tio år senare stod nästa stall klart då Richard i december 2011 invigde kycklingstall nummer två. Detta stall är på 40x150 meter innehållande två djuravdelningar på cirka 3 100 kvadratmeter respektive cirka 2 900 kvadratmeter samt serviceutrymmen. Huvudentreprenör vid bygget av detta nya stall var Calles Bygg och väggarna är resta med betongelement från TMC.

3 000 kronor per kvadratmeter

Nämnas kan att Richard också har ett grisstall från 1996 där han årligen föder upp cirka 4 000 slaktgrisar, en flisanläggning samt ett vindkraftverk som vi berättar mer om längre bak i artikeln.

Flisanläggningen, med panna och lagerhall byggdes år 2005 men i november 2011 bytte han till en större panna (REKA på 500 kW) vilken klarar även det nya stallet (se bilder nedan).

Vid varje stall finns även oljeeldning som backar upp vid eventuella avbrott hos vedpannan. Den totala investeringen för det nya stallet på 6 000 kvadrameter, inklusive den nya pannan, ligger på cirka 19 miljoner kronor, vilket blir ungefär 3 000 kronor per kvadratmeter.

Ny tork med gasolvärme

Vid kycklingstall nummer ett står två rundsilos (tork- och lagringssilos av märket Sukup) på vardera 1 000 kubikmeter som används dels till grisarna, dels till kycklingarna samt fyra mindre silosar (Chore-time) för kycklinguppfödningen. Dessa mindre silosar är två stycken 40 kubikmeters till färdigfoder samt två stycken 60 kubikmeters där en används till färdigfodret och en till lagring av vetet. Richard blåser in varmluft i torksilosarna där uppvärmning sker med hjälp av batterier.

– Detta fungerar till en vattenhalt på cirka 20 procent. Till de nya torksilosarna till det nya stallet blir det gasoltork, alltså propangas. Då kommer vi att kunna torka även lite blötare spannmål, säger Richard.
Han ska nämligen vid det nya stallet inom kort montera tre nya torksilosar på vardera 800 kubikmeter och det är här som gasolen ska användas. Här ska också en bra tippgrop anläggas. Vid detta stall står redan några Mafa-silosar (se bilder på nästa sida).

Två klimatzoner i avdelningen

Det nya stallet har alltså har varit i drift endast några vintermånader och här är de två mycket långa avdelningarna (150 meter) delade i två klimatzoner. I hela avdelningen finns två grupper för frånluften (utblås med 9 respektive 10 ventilationsdon) samt två grupper med sommarfläktar (3 respektive 5 fläktar).

Värme i golvet samt sex aerotemprar (Landmeco) finns också i varje avdelning liksom fyra vattenlinjer (Corti) och tre foderlinjer (Chore-time). Leverantör av denna inredning är Hagbergs Lantbruksinrede. Indelningen i två klimatzoner innebär att aerotemprar och fläktar jobbar ihop gruppvis. Även fodermatningen är delad i två delar då den matas in i mitten av stallet.

– Att ha avdelningen försörjd i två delar har flera fördelar, bland annat när delplockning tillämpas, säger Richard. Utplockningen är dock inget som Richard tilltalas av men när Kronfågel av transport- och logistikskäl måste göra så är det bara att ställa upp på det.
Vindkraftverket ligger
i anslutning till gården.

(Se större bild nedan).
Ständiga investeringar

Richard Limmergård har en person anställ på heltid och en på halvtid. Inklusive Richard omfattande sköts således verksamheten av endast 2,5 personer. De 4 000 slaktgrisarna, som omsätter cirka fem miljoner kronor, har inte varit någon lysande affär under senare år men tack vare det avskrivna stallet så fungerar ekonomin. För den senaste investeringen, vindkraftverket 2009 för 27 miljoner kronor, täcker intäkterna kostnaden för räntor och amorteringar. Verket är på två Megawatt och där produceras cirka fem miljoner kWh. Det räcker till uppvärmning av 500 villor och Richard säljer hela energivolymen.
Sedan köper han tillbaka cirka 0,4 miljoner kWh. Omsättningen räknat i kronor är för verket cirka tre miljoner kronor och Richard planerar för ytterligare två vindkraftverk, vilka dock troligen kommer att byggas och ägas tillsammans med grannar och närboende.

Huvudinriktningen på Lars Olofsgården är dock kycklinguppfödningen som står för 22 miljoner kronor av gårdens totala omsättning på cirka 30 miljoner kronor.

Satsar för framtiden

Som framgår i denna artikel händer det alltid något på Lars Olofsgården och Richard har i många projekt under årens lopp investerat många miljoner kronor på gården.

– Min uppfattning är att man måste satsa för att klara sig i konkurrensen över en längre period. Om inte företaget går framåt, halkar man efter, säger den tydligt målinriktade företagaren Richard Limmergård.

Blir du aldrig orolig? Sover du gott trots miljonsatsningar?
– Ja, jag tror på mina satsningar och känner mig trygg med dem. Verksamheten fungerar bra och detta är min grej nu och jag har inga krav på att våra barn ska ta över när de når rätt ålder för det.

Trevligt med snabba kycklingar

– Kycklinguppfödning är roligt. Det är en trevlig produktion med snabb omsättning både i djur och pengar, säger Richard.

Vad är det då som avgör om man lyckas riktigt bra med produktionen?
– Mitt svar är noggrannhet. Man ska vara mycket hos kycklingarna och noga se till dem och löpande registrera alla data. Självklart ska sådant som vatten, foder, strö och temperaturer ligga perfekt, säger Richard som för närvarande köper foder från Svenska Foder.

Bra branschorganisation
Vårt samtal kommer även in på ”de svenska mervärdena” och synen på ”världens bästa kyckling”.
– Jag har aldrig använt antibiotika i min kycklinguppfödning. Det känns mycket bra, men tyvärr värdesätts detta inte på marknaden att döma av importens framgångar, säger Richard som tycker att handeln borde ta ett större ansvar och medverka till att kyckling som fötts upp den bästa djuromsorgen och den bästa djurhälsan vinner terräng.
– Jag vill också säga att jag är glad att vår branschorganisation fungerar så bra. Personalen där jobbar verkligen för oss kycklingbönder med alla viktiga branschfrågor.

Sven Secher

FAKTA:
Limmergårds Lantbruk AB på Lars Olofsgården:
Geografi:
Vättlösa, Götene i Västragötalands län
Ägare: Richard Limmergård
Areal: 170 hektar åker och 65 hektar skog
Kycklinguppfödning: Två stall på 4 000 respektive 6 000 kvadratmeter
Djurproduktion i övrigt: 4 000 slaktgrisar
Noterbart: Har ett eget vindkraftverk på gården som producerar fem miljoner kWh. All energi säljs och sedan köps cirka 0,4 miljoner kWh tillbaka
Aktuella investeringar: Inom kort monteras tre tork- och lagringssilosar med tippgrop och nästa år byggs ett gödselhus. Ytterligare två vindkraftverk ska projekteras
Personal: 1,5 personer anställda
Omsättning: 30 miljoner kronor, fördelat på 5 miljoner för grisarna, 22 för kycklingarna samt 3 för vindkraftverket
Familj: Hustru och tre barn samt kompisen Magnus (tv).
Superaktuellt: Nominerad till Årets Spjutspets 2012

Denna artikel är publicerad i tidningen Fjäderfä nummer 4-2012.

Beställ denna tidning! Prenumerera på Fjäderfä!
Det är enkelt ordnat: Maila här dina uppgifter till Elisabeth Secher!

Eller slå en signal till Elisabeth på 070-625 14 63.

På Lars Olovsgården driver Richard Limmergård ett företag som är i ständig utveckling. Kycklinguppfödning och eget vindkraftverk hör till huvudverksamheterna.

 Foto: Sven Secher.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.