2013-09-03

Kronägg vill visa var man står genom SRS-backar och sociala ställningstaganden

Från och med den 2 september levererar Kronägg sina ägg till ICA:s nya anläggning i Helsingborg i Svenska Retur Systems modulanpassade backar. I ett pressmeddelande den 21 augusti 2013 lyfter Kronägg fram detta som ytterligare ett steg i sitt miljöarbete.

Fjäderfä har ringt upp, Bengt Göran Andersson, divisionschef på Kronägg, för en intervju.

Ni anger ökade miljöhänsyn med minskade koldioxidutsläpp som ett av skälen till att ni väljer Svenska Retur Systems backar (SRS-backar) i samarbetet med Ica. Vad är det som gör att dessa backar ger ett bättre miljöavtryck än de gamla papperskartongerna för engångsbruk?
– Det blir ett enhetligt system för grossisten, vår kund Ica, som medför fördelar för logistik och lagerplockning. Men även äggnäringen kommer att långsiktigt få nytta av denna övergång. De nya plastbackarna är också återanvändbara och ger miljöfördelar som reducerade koldioxidutsläpp. Jag tycker att vi kan jämföra detta steg med en tidigare viktig förändring, nämligen när vi lämnade wellpappkartongerna och gick över till plast på producentnivå.

I ert pressmeddelande nyligen nämner ni att Kronägg har anslutit sig till UN Global Compact. Vad handlar detta om?
– Det handlar om värden och principer kring grundläggande och viktiga frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption och kring detta har man i världssamfundet gemensamt enats, med FN i spetsen. För vår del inom Kronägg, tar vi med detta ställning på ett tydligt sätt.

Varför engagerar ni er i detta?

– Vi tror att skillnaden mellan olika företag alltmer kan komma att handla om att man visar var man står i vissa väsentliga frågor, som till exempel mänskliga rättigheter och miljöfrågorna. Vi vill tänka lite utanför ”boxen” och visa engagemang i andra värden än att sälja ägg. Detta påverkar hur medvetna konsumenter uppfattar oss och vi tror att detta blir allt viktigare för företag i framtiden.

Ni säger att ni kontinuerligt arbetar för att minska produktionens miljöpåverkan. Vad händer i övrigt inom detta område? Kan du ge exempel på något annat som ni gör inom Kronägg, förutom användningen av SRS-backarna och anslutningen till UN Global Compact, för att minska er verksamhets miljöpåverkan?
– Vi jobbar löpande med miljöförbättringar i vår vardag och har vidtagit åtgärder i vårt packeri som har med energi, ljus etcetera att göra. Men som sagt, vi tänker också ”större” och vårt tidigare samarbete med bris är ett annat exempel på det.

Sven Secher

Fotnot
Det är Daneg amba, där Kronägg ingår, som är ansluten till UN Global Compact.


• Ovanstående intervju är även publicerad i tidningen Fjäderfä nummer 7-2013 under rubriken: Kronägg går över till SRS-backar i samarbetet med Ica

• Läs här Kronäggs pressmeddelande från den 21 augusti 2013

• Läs också om Kronäggs samarbete med Rosa bandet genom att klicka på denna rad.