2019-12-15

Inte bara att ringa och säga hej  – och nu kommer jag ...

Mina utrikes reportageresor har krävt framförhållning och god planering. Inte minst gällande Ukraina.
Det har liksom inte bara varit att ringa och säga: ”Hej jag heter Sven, är journalist och vill besöka er”.

Jag ska inte berätta alla procedursteg som gjorde det möjligt för mig att komma in på företagen i Ukraina men kortfattat kan jag säga att företagen ofta ville veta vem jag var och vilka mina syften var. Att bara vilja lyssna, förstå och skriva en schysst artikel, var en ståndpunkt som flera av företrädarna på mina besöksmål inte riktigt förstod sig på.
I något fall var jag tvungen attskriva brev i förväg och berätta vem jag var och vad jag ville. Inget konstigt i detta, i och för sig. Men sedan kopplades en ”journalist” in som skulle styra vilka frågor som jag fick ställa. Problemet var att hennes engels-ka var nästan lika dålig som min ukrainska. Dessutom ville företaget själv tillhanda hålla tolk, som ur deras synvinkel var pålitlig.
Alltnog, väl på plats så visade  det sig många gånger att personerna var tillgängliga och gärna berättade om sin verksamhet, inklusive vice jordbruksministern när jag släpptes in på departementet i Kiev (se Fjäderfä 3-2018).
Detta scenario upprepades även när jag besökte jätteslakteriet MHP med huvudkontoret i Kiev och slakteriet i Vinnytsja (nr 1-2019), och besöket hos det integrerade äggföretaget Avantgardco (nr 9-2019).
Bilresorna, till exempelvis Vinnytsja, var dock sällan behagliga upplevelser.
Tågresan (nattåg) tillsammans med soldater på väg till kriget vid ryska gränsen är också en händelse jag inte glömmer.
Trots god vilja på flertalet ställen så gjorde ”språkförbistringen” att många av mina frågor förblev obesvarade.
Ändå, jag hade mycket god hjälp och vägledning av två i Sverige boende personer, varav den ena är bördig från Ukraina och därför från födseln tvåspråkig,  talande både ryska och ukrainska. Utan dem hade jag inte kommit långt, tack Ebbe och Svetlana!

Och framför allt – Tack alla ni läsare av Fjäderfä, för så många uppskattande kommentarer om mina utlandsartiklar genom åren!    

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.